Results for "O"

Page 1 of 6

  Title Copies
O małżeństwie, kupcach i dobrym wychowaniu 
Year: 1999 
O niektórych aspektach opisu wyrobów garncarskich 
Edition: nadbitka z czasopisma "Archeologia Polski" t. 33 
Year: 1988 
Oblicza współczesnego islamu 
Year: 2003 
Obóz Dioklecjana w Palmyrze 
Edition: nadbitka z czasopisma "Prace Komisji Archeologicznej Oddziału PAN w Krakowie" t. 9 
Year: 1970 
Obraz życia codziennego u Turków osmańskich w piśmiennictwie polskim (cz. I i I) 
Edition: nadbitka z czasopisma "Przegląd Orientalistyczny" t. 1-2 
Year: 2000 
Obrzędowość Berberów Atlasu Wysokiego 
Year: 2001 
Obserwacje zjawiska mirażu dolnego na Pustyni Syryjskiej 
Edition: nadbitka z czasopisma "Prace i Studia Geograficzne" t. 2  
Year: 1980 
Od Edfu do Faras. Polskie odkrycia archeologii śródziemnomorskiej 
Year: 1982 
ISBN: 8322102097 
Od Kadero do 4-tej katarakty. 35 lat współpracy pomiędzy Narodową Korporacja Starożytności i Muzeów w Sudanie a Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. 
Year: 2007 
ISBN: 8390860686 
Odkrywanie Mezopotamii 
Year: 1977