Search

Tag: Banjas [ All ]

Page 1 of 1

  Title Copies
Prywatna apoteoza w Syrii okresu rzymskiego. Uwagi nad tondem brązowym znalezionym w Caesarei Paneas 
Edition: nadbitka z czasopisma "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica" t. 22 
Year: 1998