Search

Tag: kongresy [ All ]

Page 1 of 1

  Title Copies
[Introduction] / Conclusions et perspectives d'avenir 
Edition: nadbitka z tomu "Convegno internazionale sul tema: La Persia e l'Asia Centrale da Alessandro al X secolo" 
Year: 1996 
Archeologia antyczna (na II Międzynarodowym Kongresie Nauki o Kulturze Antycznej, Kopenhaga, d. 23-28 sierpnia 1984 r.) 
Edition: nadbitka z czasopisma "Nauka Polska" t. 2, z. 10 
Year: 1955 
V Międzynarodowy Kongres Egiptologii (Kair, 29 X - 3 XI 1988 r.) 
Edition: nadbitka z czasopisma "Nauka Polska" t. 6 
Year: 1988