Search

Tag: Polska [ All ]

Page 1 of 3

  Title Copies
10 000 lat Biskupina i jego okolic 
Year: 1965 
Antropologia polityki i polityka w antropologii 
Year: 2010 
ISBN 13: 9788389499677 
Arcadiana. Arcadia in Poland. An 18th Century Antique garden and its Famous Sculptures. 
Year: 1998 
Biesiady w rytuale pogrzebowym nadodrzańskiej strefy pól popielnicowych 
Year: 2012 
ISBN 13: 9788389499998 
Korpus kanop pomorskich 
Year: 2007 
ISBN: 8385824391 
Krzemionki 
Year: 1987 
ISBN: 8322002904 
Kultura pomorska na Pomorzu Wschodnim 
Year: 1959 
Le théâtre sur l'eau de Łazienki ("amplithéâtre") et le programme de son décor 
Edition: nadbitka z czasopisma "Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie" t. 28 
Year: 1984 
Les babas de pierre de Nieborów (Pologne) et la possible affimité de l'une d'alles avec las babas se pierre de Zlatna Niva (Bulgarie) 
Edition: nadbitka z tomu "I Milletler Arasi Turkoloji Kongresi (Istanbul 15-20 X 1973)" 
Year: 1979 
List turecki Sulejmana I do Zygmunta Augusta w ówczesnej transkrypcji i tłumaczeniu polskiem z r. 1551 
Edition: nadbitka z czasopisma "Rocznik Orientalistyczny" t. 12 
Year: 1936 
123