Results for "S"

Page 4 of 16

  Title Copies
Sztuka dowodzenia w armii partyjskiej 
Edition: nadbitka z czasopisma "Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska, Lublin" t. 49 
Year: 1994 
Sumer 
Edition: (po arabsku) 
Year: 1978 
Syria under Vespasian 
Edition: nadbitka z czasopisma "Journal of Roman Studies" t. 63 
Year: 1973 
Some sculptures from the tomb of Malku at Palmyra 
Edition: nadbitka z tomu "Mélanges offerts à Kazimierz Michałowski" 
Year: 1966 
Studia aegeo-anatolica : mélanges 
Volume: 39 
Year: 2004 
ISBN: 2903264813 
Starożytny Bliski Wschód. Od początków gospodarki rolniczej do wprowadzenia pisma. 
Year: 1985 
ISBN: 8301055197 
Strabo on funerary customs at Petra 
Edition: nadbitka z czasopisma "Palestine Exploration Quarterly" t. 101, z. 2 
Year: 1969 
Signes et symboles en Tunisie 
Year: 2003 
Soueida: ses monuments historiques et regions touristiques 
Edition: broszura turystyczna 
Year: 1965 
Skarby starożytności pod patronatem UNESCO 
Year: 2004 
ISBN: 8321343813