Search

Author: Józef [ All ]

Page 1 of 1

  Title Copies
Les débuts de l'Etat parthe et ses contacts avec l'Asie Centrale 
Edition: nadbitka z tomu "Convegno internazionale sul tema: La Persia e l'Asia Centrale da Alessandro al X secolo" 
Year: 1996 
Ludwik Piotrowicz (1886-1957) 
Edition: nadbitka z tomu "Starożytny Rzym we współczesnych badaniach" 
Year: 1994 
Quelques remarques concernant la chronologie des débuts de l'Etat parthe 
Edition: nadbitka z czasopisma "Iranica Antiqua" t. 31 
Year: 1996 
Rok 53 przed Chrystusem. Data przełomowa w dziejach imperializmu rzymskiego 
Edition: nadbitka z tomu "W 2500-lecie powstania Republiki Rzymskiej" 
Year: 1995 
Rzymska polityka na wschodzie. Imperializm rzymski w konflikcie z imperializmem irańskim 
Edition: nadbitka z tomu "Starożytny Rzym we współczesnych badaniach" 
Year: 1994 
Sztuka dowodzenia w armii partyjskiej 
Edition: nadbitka z czasopisma "Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska, Lublin" t. 49 
Year: 1994 
Ze studiów nad formowaniem się demokracji ateńskiej 
Edition: nadbitka z tomu "Studia classica et byzantina Alexandro Krawczuk oblata" 
Year: 1996