Search

Tag: amfory [ All ]

Page 7 of 11

  Title Copies
Niepublikuwani anticzni amfori i amforin piechati ot bułgarskoto Czernomorie 
Edition: nadbitka z czasopisma "Izwiesti na narodnij muzej Warna", t. 11 
Year: 1975 
Nouvelles données concernant la chronologie des amphores rhodiennes de la fin du IIIe siècle au debut du IIe siècle av. J.C. 
Edition: nadbitka z czasopisma "Dacia", t. 34 
Year: 1990 
Noveaux timbres amphoriques sinopeens de Callatis 
Edition: nadbitka z czasopisma "Dacia", t. 33 
Year: 1989 
Noveaux timbres amphoriques thasiens de Callatis 
Edition: nadbitka z czasopisma "Dacia", t. 32 
Year: 1988 
Nowyje chronologiczeskie sootwiestrija licznych imien na rodosskich amforach 
Edition: nadbitka z czasopisma "Sowietskaja archeologija", t. 2 
Year: 1980 
Nuove iscrizioni di Iasos 
Edition: nadbitka z czasopisma "Annuario della Scuola Archeologica di Atene", t. 39-40 
Year: 1963 
Nuovi bolli vascolari da Iasos 
Edition: nadbitka z czasopisma "Annuario della Scuola Archeologica di Atene", t. 43-44 
Year: 1966 
Przedstawienie figuralne na stemplach amfor z polskich wykopalisk archeologicznych 
Edition: nadbitka z czasopisma "Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie", t. 7 
Year: 1963 
Quelques problèmes relatifs à l'iconographie des timbres amphoriques. La representation des statues 
Edition: nadbitka z czasopisma "Études et Travaux", t. 3 
Year: 1966 
Quelques remarques en marge des études sur l'iconographie des timbres amphoriques grecs 
Edition: nadbitka z tomu "Mélanges offerts à Kazimierz Michałowski"  
Year: 1966