Search

Author: Zofia [ All ]

Page 1 of 4

  Title Copies
[Recenzja:] I.B. Braszynski, "Metody issledowanija anticznoj torgowli (na primierie Sewernogo Priczernomorja", Leningrad 1984 
Edition: nadbitka z czasopisma "Archeologia", t. 36 
Year: 1985 
[recenzja:] I.B. Zejst, "Keramiczeskaja tara Bospora", "MIA SSSR", nr 83, Moskwa 1960 
Edition: nadbitka z czasopisma "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", t. 9, z. 4 
Year: 1961 
Badania nad stemplowanymi imadłami amfor greckich w literaturze rosyjskiej i radzieckiej 
Edition: nadbitka z czasopisma "Meander", t. 16, nr 5 
Year: 1961 
Fouilles polonaise à Kato Paphos, chantier de Maloutena 
Edition: nadbitka z czasopisma "Report of the Department of Antiquities Cyprus" 1984 
Year: 1984 
La région de Maloutena avant la construction de la Villa de Thésée 
Edition: nadbitka z czasopisma "Report of the Department of Antiquities Cyprus" 1988 
Year: 1988 
Les contacts commerciaux de Nea Paphos (analyse des anses d'amphores timbrees) 
Edition: nadbitka z tomu "Πρακτικά τoυ Δευτέρoυ Διεθνoύς Kυπριoλoγικoύ Συνεδρίoυ, Λευκωσία 20-25 Aπριλίoυ 1982", t. 1 
Year: 1985 
Les hermes dans l'iconographie des timbres amphoriques grecs 
Edition: nadbitka z czasopisma "Études et Travaux", t. 5 
Year: 1971 
Les partenaires commerciaux d'Alexandrie 
Edition: nadbitka z czasopisma "Africana Bulletin", t. 25 
Year: 1976 
Les timbres ceramiques dans les collections du Musée National de Varsovie 
Year: 1983 
ISBN: 8301006919 
Mirmeki: wykopaliska odcinka polskiego w r. 1957 
Year: 1976 
1234