Search

Category: Varia [ All ]

Page 1 of 1

  Title Copies
Antike in der Belletristik des 20. Jahrhunderts. Eine Dokumentation 
Edition: nadbitka z czasopisma "Hefte des Archäologischen Seminars der Universität Bern" t. 12 
Year: 1987 
Archeologia antyczna (na II Międzynarodowym Kongresie Nauki o Kulturze Antycznej, Kopenhaga, d. 23-28 sierpnia 1984 r.) 
Edition: nadbitka z czasopisma "Nauka Polska" t. 2, z. 10 
Year: 1955 
Ein Spruch aus dem Papyrus Greenfield 
Edition: nadbitka z tomu "Essays on ancient Egypt in honour of Herman te Velde" 
Year: 1997 
Józef Tadeusz Milik and the fiftieth anniversary of the discoveries at the Dead Sea 
Edition: nadbitka z czasopisma "The Qumran Chronicle" t. 8, z. 3 
Year: 1999 
Niektóre problemy nauczycieli akademickich w działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego 
Edition: nadbitka z czasopisma "Życie Szkoły Wyższej", t. 9 
Year: 1976 
Organizacja związkowa w szkole wyższej 
Edition: nadbitka z czasopisma "Życie Szkoły Wyższej", t. 7-8 
Year: 1974 
V Międzynarodowy Kongres Egiptologii (Kair, 29 X - 3 XI 1988 r.) 
Edition: nadbitka z czasopisma "Nauka Polska" t. 6 
Year: 1988