New Arrivals

Page 2 of 10

  Title Copies
Rodosskie amfornye klejma (raskopki 1970-1974 gg.) 
Edition: nadbitka z czasopisma "Sowietskaja Archeologija", t. 4 
Year: 1978 
Ranni rodoski eponimni pieczati ot Kabile 
Edition: nadbitka z czasopisma "Archeologija", t. 30 
Year: 1988 
K'm chronologiata na rodoskite fabrikantski pieczati 
Edition: nadbitka z czasopisma "Archeologija", t. 31, z. 3 
Year: 1989 
Arheologiczeskie pamjatniki selskoj okrugi i nekropolja Nimfeja 
Edition: (ksero, tylko s. 38-56, 110-112) 
Year: 2003 
Anticznaja winotorgowlja w Siewiernom Priczernomorie 
Edition: nadbitka z czasopisma "Bosporskie issledowanija", t. 3 
Year: 2003 
La collection Marcel Hombert, t. 1: Timbres amphoriques et autres documents écrits acquis en Egypte 
Edition: (ksero, tylko s. 9-69) 
Year: 1978 
Rapport sur la marche du service du musée pendant l'exercice 1919-1920 
Edition: (ksero, tylko s. 12-55, pl. XIII) 
Year: 1920 
Excavations at Tell el-Balamun, 1991-1994 
Edition: (ksero, tylko s. 10, 17 i pl. 78) 
Year: 1996 
[Recenzja:] I.B. Braszynski, "Metody issledowanija anticznoj torgowli (na primierie Sewernogo Priczernomorja", Leningrad 1984 
Edition: nadbitka z czasopisma "Archeologia", t. 36 
Year: 1985 
Remains of a Ptolemaic Villa at Athribis 
Edition: nadbitka z czasopisma "Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Abteilung Kairo", t. 44 
Year: 1988