New Arrivals

Page 4 of 10

  Title Copies
Nowyje chronologiczeskie sootwiestrija licznych imien na rodosskich amforach 
Edition: nadbitka z czasopisma "Sowietskaja archeologija", t. 2 
Year: 1980 
Imported Hellenistic and Roman pottery 
Edition: nadbitka z tomu "Excavations at Dor, final report, vol. 1B: Areas A and C: the finds" 
Year: 1995 
Series: Qedem Reports, 2 
Griechische Amphorenstempel hellenistischer Zeit der Grabungen 1974-1994 
Edition: nadbitka z tomu "Karthago", t. 3 
Year: 1999 
Excavations at the City of David, 1978-1985, vol. 2: Imported stamped amphora handles, coins, worked bone and ivory, and glass 
Edition: (ksero) 
Year: 1990 
Series: Qedem, 30 
Englificzeskie klejma na amforach - nowaja postanowka problemy 
Edition: nadbitka z tomu "Sewernoje Priczernomorje w anticznoe wremja" 
Year: 2002 
Keramiczeskija nadpisi, najdennyja pri raskopkach na sewiernom skłonie gory Mitridata w gor. Kerczi w nojabrie i diekabrie 1901 g. 
Edition: nadbitka z czasopisma "Izwiestija imperatorskoj archeologiczeskoj kommissii", t. 3 
Year: 1902 
Rewizija chronologii rannich keramiczeskich klejm Rodosa 
Edition: nadbitka z czasopisma "Anticzni mir i archeologija", t. 11 
Year: 2002 
Rodosskie amfornye klejma iz Nimfeja 
Edition: nadbitka z czasopisma "Vestnik drevnej istorii", t. 3 
Year: 1970 
Rodosskie amfornye klejma (raskopki 1970-1974 gg.) 
Edition: nadbitka z czasopisma "Sowietskaja Archeologija", t. 4 
Year: 1978 
Ranni rodoski eponimni pieczati ot Kabile 
Edition: nadbitka z czasopisma "Archeologija", t. 30 
Year: 1988