New Arrivals

Page 7 of 10

  Title Copies
Excavations at the City of David, 1978-1985, vol. 2: Imported stamped amphora handles, coins, worked bone and ivory, and glass 
Edition: (ksero) 
Year: 1990 
Series: Qedem, 30 
Englificzeskie klejma na amforach - nowaja postanowka problemy 
Edition: nadbitka z tomu "Sewernoje Priczernomorje w anticznoe wremja" 
Year: 2002 
Keramiczeskija nadpisi, najdennyja pri raskopkach na sewiernom skłonie gory Mitridata w gor. Kerczi w nojabrie i diekabrie 1901 g. 
Edition: nadbitka z czasopisma "Izwiestija imperatorskoj archeologiczeskoj kommissii", t. 3 
Year: 1902 
Rewizija chronologii rannich keramiczeskich klejm Rodosa 
Edition: nadbitka z czasopisma "Anticzni mir i archeologija", t. 11 
Year: 2002 
Rodosskie amfornye klejma iz Nimfeja 
Edition: nadbitka z czasopisma "Vestnik drevnej istorii", t. 3 
Year: 1970 
Rodosskie amfornye klejma (raskopki 1970-1974 gg.) 
Edition: nadbitka z czasopisma "Sowietskaja Archeologija", t. 4 
Year: 1978 
Ranni rodoski eponimni pieczati ot Kabile 
Edition: nadbitka z czasopisma "Archeologija", t. 30 
Year: 1988 
K'm chronologiata na rodoskite fabrikantski pieczati 
Edition: nadbitka z czasopisma "Archeologija", t. 31, z. 3 
Year: 1989 
Arheologiczeskie pamjatniki selskoj okrugi i nekropolja Nimfeja 
Edition: (ksero, tylko s. 38-56, 110-112) 
Year: 2003 
Anticznaja winotorgowlja w Siewiernom Priczernomorie 
Edition: nadbitka z czasopisma "Bosporskie issledowanija", t. 3 
Year: 2003